Modul utama SQL Accounting ada 3 iaitu Modul Akaun, Modul Stok dan Modul Bil.

Bonus bagi pembelian modul Akaun boleh juga menggunakan bahagian Dokumen Jualan & Belian.

GL – DOKUMEN

 • Lajer Am / Ledger Account
 • Transaksi Am / Cash Book Entry (PV/OR)
 • Pelarasan Transaksi / Journal Entry
 • Nilai Stok / Stock Value
 • Penyesuaian Bank / Bank Recond
 • Bajet / Budget
 • Baki Awal Akaun / Opening Balance

 

GL – LAPORAN

 • Senarai Transaksi Lajer / Ledger Report
 • Penyata Untung Rugi / Profit & Loss Statement
 • Penyata Kunci Kira-kira / Balance Sheet Statement
 • Penyata Imbangan Duga / Trial Balance
 • Laporan Resit & Baucer Bayaran 
 • Aliran Tunai / Cash Flow Statement

A/R – DOKUMEN

 • Senarai Pelanggan
 • Jualan Kredit / Customer Invoice
 • Resit Bayaran Pelanggan / Customer Payment
 • Debit & Credit Note
 • Pemulangan Bayaran / Refund
 • Kontra / Contra (antara transaksi pelanggan dan pembekal)

 

A/R – LAPORAN

 • Customer Statement / Penyata Pelanggan
 • Customer Document Listing
 • Customer Aging Report
 • Customer Post Dated Cheque Listing
 • Customer Due Document
 • Customer Bills & Collection Analysis

 

A/P – DOKUMEN

 • Senarai Pembekal
 • Belian Kredit / Supplier Invoice
 • Baucer Bayaran Pembekal / SupplierPayment
 • Debit & Credit Note
 • Pemulangan Bayaran / Refund
 • Kontra / Contra (antara transaksi pelanggan dan pembekal)

 

A/P – LAPORAN

 • Supplier Statement / Penyata Pelanggan
 • Supplier Document Listing
 • Supplier Aging Report
 • Supplier Post Dated Cheque Listing
 • Supplier Due Document
 • Supplier Bills & Collection Analysis

 

Stok – Dokumen

 • Kumpulan Stok / Stock Group
 • Item / Stock Item
 • Stok Diterima / Stock Received
 • Stok Keluar / Stock Issue
 • Pelarasan Stok / Stock Adjustment

 

Stok – Laporan

 • Senarai Dokumen / Stock Document Listing
 • Pergerakan Stok Terperinci / Stock Card
 • Baki Stok Akhir / Stock Month End Balance
 • Stock Aging
 • Stock Reorder Advice
 • Stock Physical Worksheet

 

JUALAN – DOKUMEN

 • Sebutharga / Quotation
 • Pesanan Jualan / Sales Order
 • Nota Penghantaran / Delivery Order
 • Invois Jualan
 • Jualan Tunai / Cash Sales
 • Pemulangan Jualan / Credit Note

*Bonus – Bahagian Dokumen boleh digunakan walaupun membeli modul Akaun sahaja.

 

JUALAN – LAPORAN

 • Senarai Dokumen Jualan / Sales Document Listing
 • Untung Rugi Produk / Profit & Loss by Document
 • Outstanding Sales Document Listing
 • Sales Analysis by Document
 • Sales Price History
 • Yearly Sales Analysis

BELIAN – DOKUMEN

 • Minta Sebutharga / Purchase Request
 • Pesanan Belian / Purchase Order
 • Nota Terimaan / Good Receive
 • Belian Kredit / Purchase Invois
 • Belian Tunai / Cash Purchase
 • Pemulangan Belian / Purchase Return
 • Debit Note

*Bonus – Bahagian Dokumen boleh digunakan walaupun membeli modul Akaun sahaja.

 

BELIAN – LAPORAN

 • Senarai Dokumen Belian / Purchase Document Listing
 • Outstanding Sales Document Listing
 • Purchases Analysis by Document
 • Purchase Price History
 • Yearly Purchase Analysis

 

Modul TAMBAHAN

*Merupakan modul untuk memudahkan urusan merekod data mengikut kegunaan industri yang lebih spesifik.

Membolehkan setiap transaksi dikelaskan kepada projek. Selain digunakan untuk kerja projek, boleh juga digunakan untuk menkelaskan transaksi mengikut cawangan. 

Memudahkan usahawan untuk melihat laporan mengikut projek.

*Buat masa sakarang modul ini diberikan percuma dengan pembelian modul Akaun.

untuk membuat pengiraan komisyen bagi setiap jualan yang dilakukan oleh kakitangan atau agen.

bagi transaksi melibatkan tukaran wang asing modul ini membantu mengira untung/rugi setiap kali transaksi berlaku.

membolehkan kos ditambah diluar harga item semasa membuat bil.

sesuai untuk perniagaan yang mengenakan caj SST di Malaysia.

Toggle Content

untuk perniagaan yang membuat penghantaran secara terpisah dari dokumen yang asal.

Contoh bagi satu Quotation/Sales Order ada lebih dari dua penghantaran (D/O).

Sistem akan auto update item bahan mentah dan item produk pengeluaran apabila ‘production’ dilakukan.

Untuk mengawal pergerakan stok jika ada lebih dari satu stor.

Membolehkan harga dibuat mengikut kumpulan pelanggan dan boleh juga di buat mengikut pelanggan tertentu.

sistem akan menghubunkan ke laman CTOS untuk melihat maklumat syarikat berkenaan.

*akan dikemaskini.

untuk mengawal nombor dokumen lebih dari satu bagi setiap dokumen.

 

*akan dikemaskini.

*akan dikemaskini.

bagi kes untuk membuat penghantaran (D/O) selepas invoice/cash sales dikeluarkan.

Modul ini diperlukan jika ingin melihat item yang telah atau belum dihantar.

untuk item yang mempunyai ciri secara silang contohnya item pakaian yang mempunyai ciri saiz dan warna/corak.

untuk mengawal item yang mempunyai nombor batct (nombor kumpulan pengeluaran)

untuk mengawal item yang mempunyai serial number.

membolehkan transaksi bank transfer dibuat secara pukal ke bank pilihan.

untuk menghantar penyata secara pukal melalui emel. Sekali klik sistem akan auto hantar emel kepada pelanggan dikehendaki.

untuk tambahan ‘form’ pada transaksi dikehendaki

untuk tambahan secript pada dokumen sedia ada.

modul ini untuk menghubungkan antara sistem lain dengan SQL Accounting.

Untuk kegunaan programmer sahaja.

upload penyata bank dan sistem akan auto reconcile transaksi yang ada dalam penyata berkenaan.

untuk ecommerce Lazada, Shoppe & Woocommerce